Gemaakt op 26-01-2022
Bijgewerkt op 16-03-2022

Zakelijke leningen voor vrouwen - bestaat dat?

Hoewel het aantal ondernemende vrouwen de laatste jaren gestaag toeneemt is het nog steeds een feit dat veel minder vrouwen een onderneming starten dan mannen. Maar gelukkig is daar verandering in aan het komen. Het aantal Nederlandse vrouwelijke ondernemers steeg, ondanks de economische crisis, weer iets tegenover het aantal mannen dat een eigen bedrijf heeft. Eerder was nog 36% van de ondernemers vrouw, tegenwoordig is het 37%.  

Zijn er duidelijke verschillen tussen mannen en vrouwen? 

Dus ongeveer één van drie ondernemers in Nederland is vrouw. Maar zit er dan nog een duidelijk verschil tussen hoe mannen en vrouwen ondernemen? Het blijkt dat vrouwelijke ondernemers niet veel van hun mannelijke concullega’s verschillen met betrekking tot ondernemingsgeest. Vrouwen netwerken even goed en evenveel als mannen, hebben net zoveel lef en zoeken evenveel naar kansen. De vrouwen die voor zichzelf beginnen hebben meestal al een baan, een goed inkomen en zijn vaak hoogopgeleid. Deze vrouwen geloven in de kans op succes en in hun eigen capaciteiten.  

Sterker nog, Graydon, een kredietbureau, heeft onderzoek gedaan waaruit blijkt dat vrouwen minder snel failliet gaan dan hun mannelijke tegenhangers. Dat komt mede doordat vrouwen vaak voorzichtiger zijn qua manier van werken. Daarnaast hebben ze niet altijd de behoefte om snel te kunnen groeien, dit in tegenstelling tot mannen. Vrouwen starten vaak op latere leeftijd een bedrijf en ze zijn zekerder in wat ze wel en niet willen. Ook lenen ze over het algemeen minder geld om te starten. Maar hoe dan ook, voor het starten of het succesvol runnen van een bedrijf heb je vaak financiering nodig. Dat kan bijvoorbeeld door middel van bedrijfsfinanciering. Maar laat dat nou een probleem zijn voor een aantal vrouwelijke ondernemers. 

 

Wat ligt er op de loer voor vrouwelijke ondernemers? 

Dat lijkt dus allemaal behoorlijk positief. Maar toch blijkt uit eerder onderzoek in Nederlandse startups dat vrouwen veel minder durfkapitaal krijgen dan mannen. Dat is een van de problemen vrouwelijke ondernemers. Waar ligt dat precies aan? Daar zijn een aantal redenen voor. 
 

De stereotypen en vooroordelen beïnvloeden het investeringsgedrag 

Hoewel Nederland nog steeds in de top 10 landen staat met de beste mogelijkheden met betrekking tot vrouwelijk ondernemerschap, krijgen vrouwen over het algemeen minder investeringskapitaal dan mannen. De eerste problemen zijn stereotypen en vooroordelen. Mannen beoordelen vaak de financiële aanvragen, en vrouwen worden tijdens een financiële pitch in sommige gevallen anders behandeld dan mannen. Bij mannen vraagt men eerder naar het groeipotentieel, bij vrouwen juist naar wat er allemaal fout kan gaan. De voorkeur voor mannelijke ondernemers blijft zelfs wanneer de pitches voor een man en vrouw identiek aan elkaar zijn. 
 

Het werkgebied en de branche 

Het lijkt een beetje het kip en het ei verhaal. Er zijn relatief weinig vrouwelijke rolmodellen in topposities, en dat maakt het voor vrouwen lastiger om zich als ondernemer bij een groot bedrijf te zien. Daarnaast zijn vrouwen vaak actief in branches met een lagere financieringsbehoefte en minder groeipotentieel. Naast hun normale baan hebben ze vaak een klein bedrijf of ze combineren de zorgtaken voor het gezin met een parttime baan. Een grote groep vrouwen werkt regionaal en zijn niet direct bij nationale organisaties te vinden.  

 

Vrouwen en het concept ondernemer 

Het ondernemingslandschap is aan het veranderen. De realiteit van COVID-19 buiten beschouwing gelaten, de 'traditionele' manier van zakendoen is aan het veranderen. Hoewel er zeker uitdagingen zijn waarmee vrouwen in het bedrijfsleven worden geconfronteerd zoals hierboven aangegeven, zijn er ook veel positieve punten. Er zijn ook tal van voorbeelden van zakenvrouwen en ondernemers die belangrijke veranderingen doorvoeren, hun carrière een impuls geven en de toekomst van het bedrijfsleven vorm geven.  

 

Vrouwen zorgen voor innovatie 

Naarmate vrouwen meer zeggenschap en invloed krijgen in het bedrijfsleven, brengen zij frisse ideeën en innovatie met zich mee. In een groot aantal sectoren draagt een betere verdeling tussen mannen en vrouwen bij tot de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en bedrijven. Dit is niet alleen goed voor organisaties, maar ook voor consumenten, die meer keuzes hebben die relevant zijn voor hen.  

Er zijn ook tekenen die erop wijzen dat bedrijven winstgevender zijn als meer dan een op de drie leidinggevende functies door vrouwen wordt vervuld. 

 

Helpen bij diversiteit en inclusie  

Integratie en diversiteit zijn nog steeds een paar van de belangrijkste vraagstukken in de bedrijfswereld. Hoe meer vrouwen een weg vinden naar het bedrijfsleven en daarin carrière maken, des te meer vrouwen er vertegenwoordigd zijn. Hoe meer rolmodellen en inspirerende vrouwen in het bedrijfsleven er zijn, hoe aantrekkelijker de sector voor anderen zal worden.  

Met mentorschappen en coaching kunnen vrouwen andere vrouwen helpen de zakelijke wereld te betreden en er te floreren, het vrouwelijk ondernemerschap stimuleren. Dit draagt bij tot een meer inclusieve werkomgeving voor iedereen. 

 

Tips voor vrouwelijke ondernemers 

Als we weten dat vrouwen minder vaak kans maken bij het binnenhalen van kapitaal, wat kunnen vrouwelijke ondernemers die willen starten daar aan doen? Er zijn een paar tips om hier beter mee om te gaan: 
 

Ken de rol van de financier 

Hoewel het natuurlijk niet goed te praten is dat er nog steeds vooroordelen bestaan is het belangrijk om er wel bewust van te zijn. Praat bijvoorbeeld over de toekomst wanneer je vragen over het verleden krijgt. Als je het businessmodel van de financier kent en snapt dan kun je eerder in het proces al bepalen of het voor jou een goede stap is. Zo is bijvoorbeeld venture capital geen goede fit als je niet graag snel wil groeien. Dat is natuurlijk prima, maar wel goed om te weten. Zeker als er genoeg andere manieren zijn om genoeg geld binnen te krijgen. 
 

Vergeet de KPI’s niet 

De behaalde resultaten en het bedrag dat je wilt lenen zijn belangrijke factoren als het om het krijgen van financiering gaat. Investeerders die dichtbij staan passen prima als jouw onderneming nog maar net bestaat. Als jouw bedrijf langer bestaat dan krijgen investeerders steeds meer vertrouwen in je businessmodel. Op dat moment zul je met heldere KPI’s (kritische prestatie indicatoren moeten komen. Hoe gaat jouw onderneming groeien in de toekomst en heb je de huidige administratie op orde?  
 

Denk erover na om een man mee te nemen naar de afspraak 

Wilt als vrouw zeker weten dat je het bias-effect wegneemt? Neem dan een man mee. Natuurlijk is het onterecht om tegen vrouwen te zeggen dat ze een divers team moeten hebben – zeker als we niet hetzelfde vragen van mannen in dezelfde situatie. Maar als het belangrijk is om in een korte tijd veel vertrouwen te winnen dan is het belangrijk dat onderliggende vooroordelen zoveel mogelijk worden afgezwakt.  

 

Een zakelijke lening als vrouwelijke ondernemer 

Gelukkig is het voor vrouwen ook mogelijk om zonder venture capital een goede start te maken. Zo is het online mogelijk om snel een zakelijke lening te krijgen. Omdat het online is hoeven vrouwen ook niet bang te zijn voor een eventuele bias met betrekking tot hun pitch. Ze kunnen snel die financiering krijgen die ze nodig hebben om snel te blijven groeien of zich aan te passen aan een veranderende markt. Zo kan het snel vinden van financiering vrouwelijke ondernemers sneller realiteit worden.