2021-09-02

Zakelijke lening voor startende ondernemers: ontdek de mogelijkheden

Als je een relatief startende ondernemer bent, kun je met een zakelijke lening bijvoorbeeld de groei van je bedrijf stimuleren, nieuwe medewerkers aannemen en investeren in nieuwe apparatuur. In deze handleiding nemen we de verschillende financieringsmogelijkheden voor startende ondernemers nader onder de loep.

Als je bedrijf 12 maanden of langer actief is, kun je bij CapitalBox financiering aanvragen voor een onderneming. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met onze klantenservice. Onze deskundige medewerkers staan je graag te woord en maken een offerte op maat voor je. Je kunt een zakelijke lening ook direct online aanvragen.

Vraag een zakelijke lening aan

 

Bedrijfsfinanciering –  zakelijke lening voor een startende onderneming

Bij CapitalBox kun je tussen de €1.000,- tot €350.000,- lenen. Dit is natuurlijk afhankelijk van jouw eigen behoeften en de financiële situatie en het risicoprofiel van uw bedrijf. Onze leningen zijn altijd vrij van zakelijk onderpand. Dit betekent dat wij geen zakelijke zekerheden vragen zoals een bedrijfspand of machines. Ook kun je de lening altijd vervroegd aflossen boetevrij.

Om in aanmerking te komen voor een zakelijke  lening voor een startende onderneming moet een bedrijf aan een aantal voorwaarden voldoen.

Dit zijn de voorwaarden die CapitalBox aan een bedrijf stelt voor een zakelijke lening zonder zekerheden:

  • Het bedrijf is minimaal 12 maanden actief
  • De jaaromzet van het bedrijf bedraagt meer dan € 48.000 
  • Alle bedrijfseigenaren zijn permanent in Nederland gevestigd
  • Het bedrijf heeft een Nederlandse bankrekening
  • Het bedrijf heeft een fysiek vestigingsadres in Nederland

Onze medewerkers maken voor elke startende onderneming een offerte op maat. Daarom hebben we enige informatie nodig over de activiteiten en de eigenaren van het bedrijf.

Waarop wordt de beslissing gebaseerd of een startende ondernemer een zakelijke lening kan krijgen?

De beslissing of een startende ondernemer in aanmerking komt voor een lening wordt gebaseerd op een risicoanalyse, waarbij onder meer gekeken wordt naar de middelen van de ondernemer/eigenaar en een eventueel eerder ondernemerschap. De reden hiervoor is dat de startende ondernemer nog geen lange bedrijfsgeschiedenis heeft en er nog geen financieel jaarverslag beschikbaar is.

Ook de financiële verantwoordelijkheid en de financiële situatie van de startende ondernemer spelen een belangrijke rol bij de beoordeling van de aanvraag.

Het is heel eenvoudig om online een flexibele, ongedekte zakelijke lening aan te vragen voor een startende onderneming. Als we je aanvraag voor een zakelijke lening hebben ontvangen, neemt een van onze deskundige medewerkers snel contact met je op om je aanvraag nader te bespreken.

 

MEER INFORMATIE OVER DE AANVRAAG VAN EEN LENING

 

Financieringsbronnen voor een startende onderneming

Er zijn in Nederland diverse bronnen beschikbaar voor de financiering van startups en nieuwe bedrijven. Dit zijn enkele van de meest populaire:

Startup Box

Startup Box is een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, StartupDelta (nu TechLeap.nl), de Kamer van Koophandel (KVK) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Startup Box is een online instrument waarmee je kunt nagaan of je startup in aanmerking komt voor financiering of subsidie van de Nederlandse overheid. Voor veel ondernemers is het lastig om uit te zoeken welke overheidssubsidies er zijn en vaak is het ook niet zo eenvoudig om aan financiering te komen. Startup Box geeft je een overzicht van wat je nodig hebt en wat je kunt verwachten.

Startup Box werkt samen met MKB-bedrijven uit alle branches. Het doel is om Nederlandse bedrijven te steunen, zowel bij de oprichting als in de groei- en uitbreidingsfase. Daarvoor zijn verschillende vormen van subsidie en overheidsfinanciering beschikbaar die speciaal op startups zijn gericht, zoals:

  • Innovatiekrediet
  • Dutch Good Growth Fund (DGGF)
  • Financiële steun voor zelfstandigen (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen, Bbz)

Zakelijk lenen zonder onderpand

Een zakelijke lening zonder dat je als ondernemer zakelijke zekerheden hoeft te vergeven heeft grote voordelen, en een zakelijke lening van CapitalBox voor startende ondernemingen is daarvan een uitstekend voorbeeld. Met een flexibele zakelijke lening kan een startende onderneming zijn kansen vergroten en zijn activiteiten uitbreiden.

Hoeveel een bedrijf kan lenen hangt af van de cashflow van het nieuwe bedrijf en de financiële situatie van de eigenaren.

CapitalBox biedt bedrijven die langer dan 12 maanden actief zijn een zakelijke lening aan zonder hier zakelijke zekerheden voor te vragen, waarmee ze hun groei kunnen stimuleren en hun activiteiten stabiliseren. Het is heel eenvoudig om online een zakelijke lening aan te vragen, en je krijgt snel antwoord op je aanvraag.

 

MEER INFORMATIE OVER DE VOORDELEN VAN ONZE ZAKELIJKE LENINGEN

 

Zakelijke lening met zekerheden

Bij een bank heb je voor een zakelijke lening vaak een onderpand nodig. Een startende onderneming heeft vaak nog geen  zakelijk onderpand dat kan worden gebruikt.

Een bank beoordeelt de risico’s en de kans op succes en neemt op basis daarvan een beslissing. Vaak krijgt een bedrijf een zakelijke lening voor een investering waarbij de investering zelf dient als onderpand. Uiteraard kan een flexibele zakelijke lening van CapitalBox ook gebruikt worden voor de financiering van een investering. Er geen papierwerk bij kijken, en de aanvraagprocedure verloopt meestal een stuk sneller dan via de bank. 

Ondernemers met een persoonlijke lening

Het gebeurt regelmatig, vooral bij eenmanszaken, dat een ondernemer een persoonlijke lening afsluit om zijn bedrijf te financieren. In dat geval is de ondernemer persoonlijk aansprakelijk voor de lening en vormen zijn persoonlijke bezittingen het onderpand.

Financiering van een startende onderneming – met eigen en vreemd vermogen

Bij de oprichting van een nieuw bedrijf wordt meestal een beroep gedaan op eigen of vreemd vermogen. Financiële verplichtingen in de vorm van een zakelijke lening of via een investeerder komen vaak pas later in beeld. Eigen vermogen omvat spaargeld, investeringen met eigen geld en winst uit het bedrijf.

Voordat een bedrijf kan worden opgericht, moet de startende ondernemer een financiële berekening maken en een bedrijfsplan opstellen. Het is verstandig om daarbij niet alleen de oorspronkelijke investering te betrekken, maar ook de kapitaaluitgaven over een periode van ten minste zes tot twaalf maanden.

Met behulp van Startup Box kunnen ondernemers nagaan of hun startup in aanmerking komt voor een overheidssubsidie. Op die manier kunnen ze in de beginfase in hun levensonderhoud voorzien zolang het bedrijf nog niet winstgevend is.

Veel mensen denken dat een ondernemer de financiering van een startup uit eigen zak betaalt. Het is echter ook mogelijk om een bedrijf te beginnen door een zakelijke lening af te sluiten voor een startende onderneming. 

Als een startende onderneming veel groeipotentieel heeft, kan ook een zgn. business angel het bedrijf helpen om aan financiering te komen. In het algemeen is het gemakkelijker om financiering te regelen als de onderneming een lucratief bedrijfsidee en een winstgevend bedrijfsplan heeft. Elke ondernemer moet uiteraard zelf een keuze maken. 
De medewerkers van CapitalBox staan klaar om ondernemers, langer dan 12 maanden actief, verder te helpen op hun weg naar groei en succes.

 

Hier vind je meer informatie over zakelijke leningen van CapitalBox