Gemaakt op 27-09-2021
Bijgewerkt op 20-01-2022

Wat is werkkapitaal en hoe kan het jou helpen?

Wat is de betekenis van werkkapitaal? Waarom heb je het nodig en hoe kan tijdelijk extra werkkapitaal aantrekken je helpen bij het verbeteren van jouw bedrijfsvoering?
In dit artikel beantwoorden we een paar belangrijke vragen over werkkapitaal. Hiermee hopen we jou als ondernemer de nodige kennis te verstrekken om optimaal  gebruik te kunnen maken van jouw beschikbaar kapitaal – maar ook wat je eventueel kunt doen als je op een bepaald moment niet helemaal financieel rond komt.

Als ondernemer weet je het als geen ander, stilstand betekent vaak achteruitgang. Je let op wanneer groeikansen zich voordoen en volgt de markt nauwlettend. Je laat goede kansen zeker niet lopen. Doe je dat wel? Dan weet je tenminste één ding zeker – jouw concurrenten gaan je uiteindelijk voorbij. Want een aantal van die concurrenten zullen bepaalde kansen wel aangrijpen, en dan moet je een flinke achterstand gaan inhalen.

Om ervoor te zorgen dat je kunt inspelen op kansen die zich voordoen en zo de concurrenten op de markt voor te blijven is het belangrijk dat je als onderneming snel kunt schakelen en kunt handelen. Daarvoor heb je absoluut genoeg financiële middelen (werkkapitaal) nodig. Je hebt extra financiële ruimte om te groeien als je kiest voor werkkapitaal financiering. Daarnaast zorgt dit voor een beetje extra (financiële) rust binnen de organisatie zodat je jouw bedrijf kunt laten groeien op een stabiele basis.

 

Wat is werkkapitaal financiering?

Ieder bedrijf, en jouw onderneming geen uitzondering, heeft genoeg geld nodig om aan de dagelijkse financiële verplichtingen te voldoen. Dat wordt het werkkapitaal van een onderneming genoemd. Dit wordt vaak voor verschillende doeleinden gebruikt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Het betalen van leveranciers
  • Het betalen van salarissen
  • De aanschaf van voorraad 
  • Geld dat nodig is voor onderhoud

Natuurlijk zijn dat niet de enige kosten die een onderneming heeft, ze zijn slechts indicatief om je een indruk te geven van waar werkkapitaal voor gebruikt kan worden. Als je kiest om werkkapitaal financiering aan te gaan dan creëer je voor jezelf extra financiële ruimte om deze kosten te kunnen betalen. 

Dat is natuurlijk een relatief eenvoudige definitie van het concept werkkapitaal. In meer economische termen is de definitie van werkkapitaal het verschillende tussen de vlottende activa (zoals liquide middelen, debiteuren en voorraden) en de vlottende passiva (zoals crediteuren en andere kortlopende schulden.

 

Lees meer over Werkkapitaalfinanciering

 

Hoe bereken je werkkapitaal?

Het werkkapitaal is dus het verschil tussen de vlottende activa en de vlottende passiva. Wanneer we het hebben over bezittingen met een omlooptijd van minder dan een jaar dan hebben we het over vlottende activa. Deze bezettingen kunnen binnen een jaar worden omgezet tot geld. Bijvoorbeeld geld op de bank, debiteuren of voorraden. Daarentegen zijn de vlottende passiva dat vermogen met een looptijd korter dan een jaar. Voor een onderneming zijn dit de kortlopende schulden. Denk hierbij aan de te betalen belasting of crediteuren

Waarschijnlijk is een voorbeeld iets duidelijker:

+ Debiteuren  €60.000
+ Voorraad €25.000
+ Saldo bankrekening €30.000
Totaal vlottende activa       €115.000

 

- Kortlopende schulden€35.000
- Crediteuren€25.000
Totaal vlottende passiva   €60.000   

Netto werkkapitaal             

€55.000   

In de bovenstaande situatie heb je als onderneming dus een netto werkkapitaal van €55.000. Dat betekent echter niet dat je dit geld direct beschikbaar hebt. Je wacht nog steeds op het moment dat een aantal debiteuren die nog moeten betalen en alle voorraad is nog niet verkocht.

 

Hoe kan een zakelijke lening je aan extra werkkapitaal helpen?

Voor de meeste ondernemers zal werkkapitaal zichzelf financieren, maar soms is er een tijdelijke dip in jouw beschikbare werkkapitaal. Vooral als je met andere bedrijven samenwerkt in de business-to-business markt kan het wel erg lang duren voordat geld daadwerkelijk op de lopende rekening staat. Immers, voordat je een factuur kunt sturen moet je in deze gevallen al leveren. Maar men verwacht wel dat je als onderneming in de tussentijd gewoon de rekening betaald. 

Zo kan bijvoorbeeld alleen al de btw voorfinancieren een behoorlijke impact hebben. Heb jij daar regelmatig moeite mee? Dan is het een goed idee om jouw werkkapitaal te verbeteren. Manieren om dat snel te regelen zijn bijvoorbeeld aan leveranciers vragen of je misschien op rekening kunt kopen, en om de btw niet te hoeven voorfinancieren wacht je bijvoorbeeld totdat het nieuwe kwartaal is gestart met het aanmaken van jouw eigen facturen.

Heb je toch tijdelijk behoefte aan extra werkkapitaal? Dan kun je met een zakelijke lening de lastigere momenten overbruggen. Zo kunnen de dagelijkse kosten gemakkelijk worden betaald en nieuwe kansen worden aangegrepen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een zakelijke lening zonder zekerheden. Als je geen grote bedrijfsmiddelen kunt of wilt vergeven voor de financiering dan kan dit wel eens de perfecte optie zijn. 

Het voordeel hiervan is dat het aanvragen van een lening zonder dat je je zekerheden hoeft te vergeven vaak veel laagdrempeliger en sneller is dan het aanvraagproces voor een lening met onderpand. Zeker als je weet dat je alleen even een korte periode moet overbruggen dan is werkkapitaal financieren een goede oplossing en kun jij je  weer richten op jouw dagelijkse business,  

Wat jouw onderneming echter nodig heeft om jouw werkkapitaal op het gewenste niveau te krijgen is natuurlijk afhankelijk van een aantal verschillende factoren. Het is daarom altijd goed om jouw financiële situatie goed inzichtelijk te krijgen. 


Op zoek naar extra werkkapitaal? Bij CapitalBox kun je gemakkelijk een zakelijke lening zonder zekerheden aanvragen. We graag met jou in gesprek om de beste optie bij jouw situatie te vinden.