Extra werkkapitaal voor ondernemers

Werkkapitaalfinanciering van €10.000 tot €350.000

Wat is werkkapitaal?

Werkkapitaal is het geld dat bedrijven nodig hebben om hun dagelijkse bedrijfsvoering te kunnen uitvoeren en aan hun financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Feitelijk gezien is het beschikbare werkkapitaal het verschil tussen kortlopende activa en kortlopende passiva. Een tekort aan werkkapitaal kan de liquiditeit drukken, terwijl een overschot betekent dat er veel 'verborgen' kapitaal in de onderneming aanwezig is. Bijvoorbeeld in voorraad of debiteurenpositie. 
 

Werkkapitaalfinanciering voor ondernemers 

Vroeger was het heel normaal dat banken werkkapitaal financierden binnen het mkb. Na de Kredietcrisis kwam hier verandering in; de traditionele banken werden voorzichtiger en ondernemers ondervonden een grote uitdaging bij het aantrekken van financiering. In het gat dat destijds is ontstaan zijn veel alternatieve financiers gesprongen die onder andere werkkapitaal aanbieden en verstrekken. Dit zijn vaak nicheproducten, gericht op een hele specifieke kredietbehoefte binnen het mkb. Een kortlopende zakelijke financiering van werkkapitaal is hier een goed voorbeeld van. Bij CapitalBox kun je financiering aanvragen met een looptijd van 1 tot 36 maanden op een snelle en effectieve manier.  
 

Waarvoor kun je aanvullend werkkapitaal gebruiken? 

  • De aanschaf van voorraad 
  • Onvoorziene kosten 
  • Aanvullen op een bestaande kredietlimiet 
  • De betaling van crediteuren 
  • Het aantrekken van extra personeel 

Ontvang een aanbod binnen een werkdag

Start een aanvraag
Of neem contact met ons op: : 0207975825

Werkkapitaalfinanciering voor uw bedrijf

Het is normaal dat bedrijven, zowel groot als klein, geleend kapitaal gebruiken om in hun behoeften te voorzien. Werkkapitaalfinanciering is een vorm van financiering die in de eerste plaats bedoeld is om de hoeveelheid werkkapitaal voor een bedrijfseigenaar te vergroten om aan verschillende doeleinden te voldoen. Deze kunnen variëren van het opvullen van incidentele hiaten in de cashflow tot aan bedrijfsuitbreiding.

Wat zeggen klanten over ons?

Hoe ziet ons aanvraagproces eruit?

Stap 1. Basisinformatie

U dient eenvoudig online een aanvraag in. Hierbij vragen we om uw persoons- en bedrijfsgegevens, hoeveel u wilt lenen en om een aantal financiële documenten.

Heeft u vragen of wilt u graag begeleiding bij de aanvraag? Dan staan onze medewerkers voor u klaar. 

Stap 2. Beoordeling

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen gaan we direct voor u aan de slag. Binnen enkele uren geven wij u terugkoppeling en binnen 1 werkdag weet u waar u aan toe bent.

Stap 3. Ontvang een vrijblijvend voorstel

Bij goedkeuring ontvangt u direct een vrijblijvend kredietvoorstel. 

Na uw akkoord maken wij de financiering direct over en vaak staat het nog dezelfde dag op uw bankrekening.

Kom ik in aanmerking?

Bedrijf en basisvoorwaarden voor werkkapitaalfinanciering

Het bedrijf

Uw bedrijf is minimaal 24 maanden actief en beschikt over een KVK-registratie.

Omzet

De jaaromzet bedraagt minimaal €48.000.

Eigendom

De eigenaren zijn woonachtig in Nederland.

Bank

U beschikt over een Nederlandse zakelijke bankrekening.

Locatie

Het bedrijf is gevestigd in Nederland.

Veelgestelde vragen

Hoe bereken je werkkapitaal?

De werkkapitaalpositie van een onderneming wordt berekend door de vlottende passiva (crediteuren en kortlopende schulden) af te trekken van de vlottende activa (debiteuren, voorraden en liquide middelen). Het verschil is je netto werkkapitaal. 

Waarom is werkkapitaal belangrijk?

Werkkapitaal is de ‘liquiditeit’ die ondernemers nodig hebben om aan de dagelijkse verplichtingen van hun onderneming te voldoen. Denk hierbij aan het betalen van rekeningen en personeelskosten. Een tekort aan werkkapitaal is ongewenst, omdat je dan niet aan verplichtingen op korte termijn kunt voldoen en al snel een achterstand opbouwt. Te veel werkkapitaal in een onderneming is echter ook niet gewenst. Werkkapitaal zit namelijk vaak onnodig ‘vast’ op de balans, bijvoorbeeld in niet-betalende debiteuren of verouderde voorraad. Een gezonde werkkapitaalpositie is erg belangrijk.   

Wat is werkkapitaal management?

Met het managen van werkkapitaal zorg je ervoor dat je de juiste balans behoudt tussen geld dat vastzit op de balans en geld dat vrij is om te besteden. Hieronder valt bijvoorbeeld het managen van debiteuren en crediteuren (denk aan leveranciersafspraken) en de verkoop van voorraden. Ook het optimaliseren van bepaalde processen valt onder werkkapitaalmanagement. Het verschilt per onderneming wat er gedaan wordt om werkkapitaal te managen. 

Wat is het verschil tussen werkkapitaal en liquiditeit?

Werkkapitaal wordt berekend door de vlottende passiva af te trekken van de vlottende activa. Liquiditeit wordt meestal berekend door de vlottende activa te delen door het kort vreemd vermogen. Dit geeft de verhoudingen aan in hoeverre een onderneming aan kortlopende betalingsverplichtingen kan voldoen, ook wel de current ratio. Dit is dus niet hetzelfde als werkkapitaal. Werkkapitaal geeft aan hoeveel geld er voor de dagelijkse verplichtingen beschikbaar is in de onderneming. 

 

Opzoek naar meer informatie?

Neem contact met ons op via 020 797 58 25 of kijk hier voor veelgestelde vragen.