Gemaakt op 19-04-2021
Bijgewerkt op 10-05-2022

Welk type zakelijke lening past het best bij de behoeften van uw bedrijf?

Een zakelijke lening kan een uitkomst zijn voor een bedrijf dat bezig is met uitbreidingsplannen of dat extra financiële middelen nodig heeft in verband met onvoorziene uitgaven. Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende vormen van bedrijfsfinanciering. 

Als u bezig bent met uitbreidingsplannen of extra middelen nodig hebt om onvoorziene kosten te dekken, kan externe financiering uw bedrijf helpen om deze doelen te bereiken. Maar voordat u een lening afsluit, adviseren we u eerst goed te kijken naar welk type financiering het beste past bij de behoeften van uw bedrijf.

Voordat u de mogelijkheden gaat onderzoeken moet u:

  • vaststellen hoeveel geld u nodig hebt
  • een gedegen ondernemingsplan maken
  • beoordelen over hoeveel tijd u de lening terug wilt betalen
  • beoordelen of u in staat bent om de lening terug te betalen

De meest voorkomende soorten zakelijke leningen zijn:

Lening met vaste looptijd

Een lening met vaste looptijd is een lening die door een bank of andere financiële instelling wordt verstrekt voor een vast bedrag, met een vast aflossingsplan en een vaste of variabele rente.

Bij een traditionele lening met vaste looptijd kan een bedrijf een bedrag lenen tussen de €1.000 en €500.000 en dit in drie tot zeven jaar terugbetalen.

Een van de populairste vormen van bedrijfsfinanciering is de kortlopende zakelijke lening. Dit is ook een van de snelste manieren om aan geld te komen. Bij deze vorm van financiering kan een bedrijf een bedrag lenen tussen gemiddeld €1.000 en €350.000 en dit aflossen in een periode die kan variëren van 1 tot 36 maanden.

Het aanvragen van een kortlopende lening gebeurt meestal online en is heel eenvoudig. De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn flexibeler dan bij andere vormen van financiering. Bij sommige kredietverleners kan een aanvraag nog op dezelfde dag worden goedgekeurd, en soms kan het aangevraagde bedrag ook nog op dezelfde dag worden uitgekeerd.

Een kortlopende zakelijke lening is dus een eenvoudige oplossing, maar kan om die reden ook duur zijn. Het rentepercentage ligt iets hoger dan bij een banklening of een persoonlijke lening.

Een kortlopende zakelijke lening is geschikt voor de voorfinanciering van projecten, als investering in voorraad of apparatuur, bij een bedrijfsuitbreiding, als overbrugging bij vorderingen, in het geval van tijdelijke tekorten of als u behoefte hebt aan extra werkkapitaal. 

Kredietlijn

Een zakelijk krediet heeft veel overeenkomsten met een creditcard.

Bij deze vorm van financiering ontvangt een bedrijf geen eenmalig geldbedrag, zoals bij een traditionele lening, maar heeft het een doorlopend krediet, waar op elk gewenst moment geld van kan worden opgenomen.  Het maakt niet uit hoe vaak het bedrijf geld opneemt of hoe groot het bedrag is, zolang het totale geleende bedrag de kredietlimiet niet overschrijdt. 

Er wordt alleen rente betaald over dat deel van het geld dat het bedrijf daadwerkelijk leent. 

Factoring (ook wel factuurfinanciering genoemd)

Factoring is een vorm van financiering die inhoudt dat een bedrijf zijn facturen tegen een vergoeding of een korting verkoopt aan een derde bedrijf (de factoringmaatschappij). Daarbij kan gekozen worden tussen stille factoring of standaardfactoring.

Bij standaardfactoring verkoopt een bedrijf het recht om een bepaalde factuur te innen aan de factormaatschappij. In ruil daarvoor betaalt de maatschappij het bedrag van de factuur meteen aan het bedrijf, na aftrek van een bepaalde korting: meestal betaalt de factor 70-85 % van de nominale waarde van de factuur.

Bij stille factoring behoudt het bedrijf het recht om de factuur zelf te innen en wordt de ontvanger van de factuur niet van de procedure op de hoogte gesteld. Als de factuur is betaald, moet het bedrijf het ontvangen bedrag en de afgesproken vergoeding aan de factormaatschappij terugbetalen. 

Merchant cash advance (ook wel handelaarsvoorschot genoemd)

Bij een merchant cash advance (handelaarsvoorschot) ontvangt een bedrijf een kasvoorschot dat is gebaseerd op de toekomstige verkoop. Deze vorm van bedrijfsfinanciering is vooral gericht op bedrijven waar een aanzienlijk deel van de aankopen met een creditcard wordt betaald, zoals winkels en restaurants. 
Een bedrijf ontvangt een geldbedrag van de kredietverstrekker en betaalt dat weer terug als er een product of dienst aan een klant wordt verkocht. De rente op zo’n voorschot is meestal vrij hoog en wordt berekend met behulp van een vermenigvuldigingsfactor, een multiplicator van het voorgeschoten bedrag. 

Voor bedrijven die in hun groei willen investeren of te maken krijgen met onvoorziene kosten

CapitalBox biedt bedrijven het werkkapitaal dat ze nodig hebben om in hun groei te investeren. Een bedrijf kan een bedrag lenen tussen de € 1.000 en €350.000, waarbij de aflossingsperiode kan variëren van 1 maand tot drie jaar. 

Naast dat je onze lening snel en eenvoudig kunt aanvragen werkt onze zakelijke financiering uitstekend in een stapelfinanciering combinatie. Dus of je nu net begint met het inzichtelijk maken van jouw financiële behoeften of al een paar financiële producten op jouw naam hebt staan, bij ons kun je een zakelijke lening aanvragen en toegang krijgen tot werkkapitaalfinanciering die gemakkelijk te stapelen is met andere leningen.