Gemaakt op 06-05-2021
Bijgewerkt op 21-06-2022

Bedrijfslening of zakelijk krediet – wat is het verschil?

Sommige ondernemers vinden het lastig om te bepalen welke financiële oplossing het best is voor hun bedrijf, zeker nu er zoveel verschillende vormen van financiering worden aangeboden. De meest gebruikte vormen zijn de bedrijfslening en het zakelijk krediet. Maar welke van deze twee is het meest geschikt voor uw bedrijf?

We zetten de voor- en nadelen van beide alternatieven voor u op een rijtje, zodat u beter kunt beslissen welke vorm van financiering het beste past bij de behoeften van uw bedrijf.

Bedrijfslening

Een bedrijfslening oftewel zakelijke lening is een bron van financiering die zeer geschikt is voor bedrijven die werkkapitaal nodig hebben en die dat in de loop van een aantal jaren willen terugbetalen. Afhankelijk van waar u de lening voor wilt gebruiken, zijn er verschillende soorten bedrijfsleningen. Een langlopende zakelijke lening wordt bijvoorbeeld vaak gebruikt voor de financiering van een langetermijninvestering zoals de aankoop en/of de verbouwing van een gebouw. Bij zo’n lening gaat het vaak om een aanzienlijk bedrag en de looptijd is meestal meer dan drie jaar.

Bij een kortlopende zakelijke lening gaat het vaak om een wat lager bedrag, dat meestal gebruikt wordt om een periode met een dringende kapitaalbehoefte te overbruggen. Aanvulling van de voorraad, kosten voor salaris en huur tijdens het laagseizoen, voorfinanciering van een groot project, overbrugging totdat klanten aan hun verplichtingen voldoen – dit is waar deze vorm van lening het vaakst voor gebruikt wordt. De looptijd van een kortlopende lening is meestal een maand tot drie jaar.

Naast de vraag waar u de lening voor wilt gebruiken, moet u zich ook afvragen of uw bedrijf het meeste baat heeft bij een gedekte of een ongedekte lening. Het antwoord hierop hangt ervan af of u over een onderpand beschikt als waarborg voor de lening, en of u bereid bent het hier ook voor te gebruiken.

Een gedekte bedrijfslening betekent dat een bedrijf een onderpand verstrekt als waarborg voor terugbetaling van de lening. Zo’n onderpand kan een auto, een gebouw of een huis zijn, of andere activa die in geld kunnen worden omgezet. Dankzij het onderpand is de rente bij een gedekte bedrijfslening meestal lager dan bij andere financieringsvormen. 

Nog een vraag om over na te denken is hoe snel u over het geld wilt beschikken. Het duurt meestal wat langer om een aanvraag voor een gedekte lening te behandelen, omdat een bedrijf meer documenten moet produceren en de bank of kredietverstrekker een grondige controle uitvoert. 

Bij een ongedekte bedrijfslening komt meestal minder papierwerk kijken, omdat er geen onderpand hoeft te worden goedgekeurd. Daardoor verloopt het hele proces wat sneller. Het aanbod dat u ontvangt wordt meestal gebaseerd op uw cashflow of uw kredietwaardigheid. 

Omdat het risico niet gedekt is en er geen onderpand wordt gesteld, is het risico voor de kredietverstrekker groter. Daarom is het rentepercentage vaak wat hoger dan bij een gedekte lening. Verder is er meestal sprake van een vaste rente. Een ander element waar u rekening mee moet houden is dat de looptijd bij een ongedekte lening veelal korter kan zijn dan bij een gedekte lening.

Een bedrijfslening wordt meestal gebruikt voor de verbetering van de cashflow, vergroting van het werkkapitaal, investering in apparatuur, uitbreiding of het aannemen van ervaren medewerkers.

Voordelen:

 • Het bedrag dat u kunt lenen is flexibel: van slechts €1.000,- tot wel €500.000,-. Een bedrijfslening is waarschijnlijk de beste oplossing als u het hele bedrag in één keer wilt ontvangen. Hoeveel u kunt lenen hangt meestal af van de kredietverstrekker, uw kredietwaardigheid, uw cashflow en het soort lening waar u voor kiest. Bij CapitalBox kunt u een ongedekte bedrijfslening afsluiten van €1.000,- tot €350.000,- met een looptijd van één maand tot drie jaar.
 • De rente van een bedrijfslening varieert van slechts 0,5% tot wel 4% per maand, afhankelijk van het soort lening, de financier en hoe snel u het kapitaal nodig hebt. Het rentepercentage van een bedrijfslening is meestal lager dan dat van een doorlopend bedrijfskrediet. Bij een lening kunnen de totale kosten dus een stuk lager uitpakken.
 • De looptijd. Bij een bedrijfslening kunt u in sommige gevallen zelf bepalen hoelang u erover wilt doen om de lening af te lossen. U weet precies hoeveel u per maand moet betalen en op die manier kunt u de looptijd kiezen die het best past bij uw bedrijfsdoelen. Als u een lening afsluit bij CapitalBox, kunt u deze vervroegd aflossen zonder extra kosten of een verzoek indienen om de looptijd te verlengen.
 • Het geleende bedrag kan nog op dezelfde of de volgende werkdag op uw bankrekening worden bijgeschreven, omdat het online aanvragen van een bedrijfslening sneller en eenvoudiger verloopt dan bij een traditionele banklening. Het indienen van uw aanvraag duurt ongeveer vijf minuten. Als deze wordt goedgekeurd, kan het bedrag nog op dezelfde of de volgende werkdag op uw bankrekening worden bijgeschreven.

Nadelen:

 • Sommige kredietverstrekkers vragen om een vorm van onderpand. Dat betekent dat u een waarborg moet stellen in de vorm van activa. Bij CapitalBox vragen we niet om een zakelijk onderpand. In sommige gevallen vragen we wel om een persoonlijke garantie van een van de bedrijfseigenaren. 


Zakelijk krediet

Een zakelijk krediet, ook wel bedrijfskrediet genoemd is een financieringsvorm voor bedrijven die op korte termijn werkkapitaal nodig hebben. Het is vaak een doorlopend krediet waarbij een bedrijf de beschikking krijgt over een van tevoren afgesproken bedrag (de kredietlimiet). Het bedrijf kan vervolgens geld opnemen tot maximaal de afgesproken kredietlimiet en betaalt alleen rente over het daadwerkelijk opgenomen bedrag. Als het bedrijf het bedrag (of een deel daarvan) heeft terugbetaald, is het mogelijk om dat bedrag later opnieuw op te nemen als dat nodig is. Een bedrijfskrediet wordt veelal gedekt met zekerheden.

Een zakelijk krediet wordt vaak gebruikt voor:

 • Aanvulling van de voorraad
 • Reparatie van essentiële apparatuur
 • Financiering van een marketingcampagne
 • Overbrugging bij tijdelijke cashflowproblemen

Voordelen:

 • Anders dan bij een traditionele bedrijfslening betaalt een bedrijf alleen rente over dat deel van de lening dat daadwerkelijk wordt gebruikt.
 • Een bedrijf bepaalt zelf hoeveel het opneemt (tot maximaal de kredietlimiet) en wanneer.
 • Een bedrijf heeft de garantie dat het over kapitaal kan beschikken wanneer dat nodig is.

Nadelen:

 • Sommige kredietverstrekkers berekenen afsluitkosten, transactiekosten of jaarlijkse kosten.
 • Om hun risico te verminderen kunnen sommige kredietverstrekkers een bedrijf vragen om het uitstaande bedrag in de loop van een jaar tijdelijk in zijn geheel terug te betalen, soms zelfs gedurende een hele maand. Zo kan de kredietverstrekker zich ervan verzekeren dat het bedrijf voldoende cashflow produceert om ook zonder krediet te kunnen opereren. Het bedrijf laat dan zien dat het niet afhankelijk is van de financiering en dat de lening geen vervanger is geworden voor de cashflow of het kapitaal van de eigenaar.
 • Een ander nadeel is dat de kredietverstrekker zich het recht kan voorbehouden om van het bedrijf te eisen dat het de schuld op elk willekeurig moment in zijn geheel aflost. Dat betekent dat het bedrijf het geleende bedrag in zijn geheel moet terugbetalen en dat de kredietverstrekker het zakelijk krediet zonder voorafgaande aankondiging tot nul kan reduceren. Als een bedrijf afhankelijk is van het krediet, kan het terugbetalen van het hele bedrag een flinke uitdaging vormen. Een bedrijf moet altijd voorbereid zijn op de mogelijkheid dat het op zoek moet naar een andere vorm van financiering of dat het zijn activiteiten moet verminderen als het zijn krediet kwijtraakt.

Welk financieringsproduct is het meest geschikt voor uw bedrijf?

Als u een bedrijfslening of zakelijke lening vergelijkt met een doorlopend zakelijk krediet, hangt het antwoord op deze vraag af van een aantal factoren.

 • Hoeveel geld hebt u nodig? De limiet van een zakelijk krediet is meestal €250.000. Als uw bedrijf meer nodig heeft, is een bedrijfslening waarschijnlijk een beter alternatief.
 • Waar wilt u het geld voor gebruiken? Als u het geld voor een bepaald doel nodig hebt, is een bedrijfslening die hier speciaal op is afgestemd waarschijnlijk de beste optie. Als u geld wilt kunnen opnemen zonder gebruiksbeperkingen, past een doorlopend zakelijk krediet waarschijnlijk beter bij uw behoeften.
 • Wilt u flexibiliteit of voorspelbaarheid? Als voorspelbaarheid belangrijk is, maakt een bedrijfslening met vaste maandelijkse aflossingen en een vaste rente het gemakkelijker om een begroting op te stellen. Als u flexibiliteit wilt, is een doorlopend bedrijfskrediet waarschijnlijk een betere oplossing, omdat u daarmee de hoogte van de maandelijkse aflossingen kunt variëren. 
 • Hoe staat het met de kredietwaardigheid van uw bedrijf en uzelf? Uw kredietwaardigheid is van invloed op het bedrag dat u kunt lenen en op de voorwaarden van de lening. 

Als u nog steeds niet zeker weet wat voor u de beste keuze is, zijn er ook nog andere financieringsmogelijkheden voor uw bedrijf. Het verdient ook aanbeveling om goed na te denken over de financiële behoeften, kredietwaardigheid en de doelen van uw bedrijf op de lange termijn. Zo kunt u beter beslissen welke vorm van financiering het meest geschikt is voor uw bedrijf.
 

 

 

Lees meer over zakelijke leningen