Gemaakt op 09-02-2021
Bijgewerkt op 20-04-2022

Banken verwachten de kredietvoorwaarden voor bedrijven in het eerste kwartaal van 2021 verder aan te scherpen

Uit de in januari 2021 gepubliceerde kwartaalenquête over kredietverlening van de Europese Centrale Bank (ECB) valt op te maken dat de toegang tot bancaire kredieten in de Eurozone in het eerste kwartaal van 2021 voor ondernemingen minder toegankelijk worden. Het nieuws maakt veel bedrijven bezorgd over de toekomst, aangezien pandemie gerelateerde maatregelen veel bedrijven dwingt om door middel van hun spaargeld overeind te blijven. 

Banken noemen de onzekerheid over de algemene economische- en bedrijfsspecifieke situaties als de belangrijkste factoren voor de aanscherping van de kredietnormen. Dit weerspiegelt de aanhoudende bezorgdheid van banken over het economische herstel en de kredietwaardigheid van kredietnemers. Daarbij speelt mee dat de beperkingen omtrent het Coronavirus en de gevolgen voor ondernemers in het MKB in de meeste landen van het eurogebied, waaronder Nederland niet werd versoepeld of verminderd. 

Een lagere risicotolerantie van banken zorgt ervoor dat ondernemers die niet van overheidsgeld gebruik kunnen maken aan strengere eisen moeten voldoen. Denk hierbij aan zwaardere onderpanden voor een lening. Deze onderpandvereisten zijn aanzienlijk aangescherpt en bereikten zelfs de hoogste waarde sinds het derde kwartaal van 2009. Ook de eisen ten aanzien van looptijd en omvang van leningen zijn strenger en we zien dat banken hogere vergoedingen vragen. Terwijl de ECB, de banken aanspoort om de kredietverlening op peil te houden en gunstige rentetarieven aanbiedt. De bancaire rentetarieven blijven historisch laag. 
  
Als gevolg van de aanhoudende onzekerheden rond de verdere ontwikkeling van de pandemie en de effecten op het kredietrisico van kredietnemers is te verwachten dat banken in het eerste kwartaal van 2021 hun kredietnormen verder zullen aanscherpen. 

Om de economische crisis te herstellen is financiering nodig, zoals voor investeringen, extra werkkapitaal en benodigde voorraden. Banken geven aan dat ze onder druk staan van de ECB om hun balans gezond te houden. Alternatieve financiers kunnen de oplossing zijn om de ondernemers in het MKB voldoende financiële ruimte te geven, zodat zij kunnen blijven investeren, hun bedrijfsvoering kunnen continueren en daarmee economisch schade te beperken. 
  
CapitalBox kan blijven meedenken met ondernemers in Nederland en ze ondersteunen in groei- en werkkapitaalfinanciering. We verstrekken leningen zonder zakelijke zekerheden en we hebben onlangs onze looptijd verlengd tot 36 maanden. Vraag je vandaag een financiering bij ons aan, dan geven we binnen een werkdag terugkoppeling. Zo weet je snel waar je aan toe bent. 

Kijk voor meer informatie over CapitalBox op onze website of neem contact op met één van onze specialisten en vraag naar uw financieringsmogelijkheden bij CapitalBox!