Gemaakt op 04-10-2021
Bijgewerkt op 21-06-2022

Non-bancaire financiering: van ‘alternatief’ naar ‘mainstream’

Alternatieve of non-bancaire financiering: inmiddels een bekend begrip in de financieringsmarkt. We scharen hier alle vormen van financiering onder die niet door een bank worden verstrekt. Waar ondernemers vroeger de bank als eerste (en vaak enige) mogelijkheid voor financiering zagen, kiezen ze vandaag de dag steeds vaker voor alternatieven.  

Maar moeten we deze non-bancaire financieringsvormen eigenlijk nog wel ‘alternatief’ noemen? Uit een rapport van Stichting MKB financiering blijkt dat het aantal bedrijven dat vorig jaar non-bancaire financiering ontving, met 10% groeide ten opzichte van het jaar ervoor. In de categorie financieringen onder €50.000 bedroeg deze groei zelfs 26%. De conclusie dat ondernemers voor kleine zakelijke leningen dus beter terecht kunnen bij non-bancaire financiers is hier dus niet misplaatst.  

Hoewel de omvang van de non-bancaire financieringsmarkt in absolute aantallen niet groeide in 2020, deed het dat dus wel in relatieve aantallen (de groei van het aantal gefinancierde bedrijven ten opzichte van dat aantal in 2019). Het blijft daarbij belangrijk de ontwikkelingen van deze markt in de juiste context te zien. In 2020 maakten veel ondernemers gebruik van overheidsregelingen, zoals de BMKB-verruiming, de NOW en TOZO, de regelingen voor belastinguitstel enzovoorts. Daardoor steeg het totale verstrekte bedrag vanuit de non-bancaire financieringsmarkt niet. Met het eindigen van de meeste overheidsregelingen verschuift de focus weer naar non-bancaire financiers.  

Er wordt hard gewerkt aan het toegankelijker maken van non-bancaire financiering voor ondernemers. Bij CapitalBox doen we dit door het ondernemers zo makkelijk mogelijk maken in hun bedrijf te investeren. De belangrijkste voordelen die wij ondernemers als non-bancaire financier bieden zijn: 

  • Transparantie in de tarieven en geen verborgen kosten 
  • Flexibiliteit in betalingen en boetevrij vervroegd aflossen 
  • Een klantgerichte aanpak en maatwerk bij iedere aanvraag  

Het is duidelijk dat non-bancaire financiers een steeds grotere plaats gaan innemen in ons financiële ecosysteem. Daarmee is alternatieve financiering eigenlijk niet meer alternatief te noemen. Wij vinden het tijd om alternatieve financiering ‘mainstream’ te maken - wat vindt u?

 

 

Lees meer over de CapitalBox zakelijke lening