Gemaakt op 08-11-2019
Bijgewerkt op 29-06-2020

Hoe een SWOT-analyse uw bedrijf vooruit kan helpen


Het uitvoeren van een SWOT-analyse kan een helder inzicht verschaffen in de positie van uw bedrijf. Ook kunt u op deze manier bepaalde zaken aan het licht brengen die van invloed zijn op uw bedrijf, en deze beter begrijpen. Denk eraan dat zo'n analyse niet per se oplossingen biedt.  

De voordelen van een SWOT-analyse 

Een van de grootste voordelen is dat er weinig tot geen kosten aan verbonden zijn. Iedereen die inzicht heeft in uw bedrijf kan de analyse uitvoeren. Dat betekent dat u, of een teamlid, zelf iets kunt doen om uw bedrijf vooruit te helpen. U hoeft er geen externe adviseur voor in te huren. 

Een ander voordeel van de SWOT-analyse is dat ze zich richt op de belangrijkste factoren die van invloed zijn op uw bedrijf. Het kan u helpen: 

 • uw bedrijf beter te begrijpen 
 • zwakke punten aan te pakken 
 • bedreigingen te ontwijken 
 • kansen te benutten 
 • uw sterke punten goed te benutten 
 • doelen voor uw bedrijf te ontwikkelen, en strategieën om die te bereiken 

De SWOT-analyse vormt slechts één fase van uw bedrijfsplanning. Daarna volgt het onderzoeken en analyseren van de punten die u wilt verbeteren. 

Bij het uitvoeren van de analyse richt u zich uitsluitend op zaken die kunnen worden beschouwd als sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen. Het is moeilijk om overlappende factoren aan te pakken. Sommige factoren kunnen immers zowel een sterk als een zwak punt zijn. Verder is het goed om te weten dat een SWOT-analyse u niet zal helpen bij: 

 • het bepalen van prioriteiten 
 • het aandragen van oplossingen of alternatieven 
 • het bepalen van de beste keuze 
 • niet alle informatie die voortkomt uit de analyse zal nuttig zijn 

Hoe voert u een SWOT-analyse uit? 

Een SWOT-analyse kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. U kunt het beste een manier kiezen die bij uw eigen stijl past. U heeft  

Stel een team samen 

U krijgt de meest objectieve resultaten als u mensen inschakelt met verschillende perspectieven en verschillende belangen in uw bedrijf. Managers, verkopers, klantenservicemedewerkers en zelfs klanten kunnen allemaal waardevolle inzichten verschaffen.  

Het brainstormen is een mooie kans om uw team bij elkaar te brengen. Als u uw medewerkers bij dit proces betrekt, krijgt u ze later misschien ook gemakkelijker mee in de strategische beslissingen die uit de analyse voortkomen.  

Bepaal het doel  

Bepaal welk project of welke strategie u gaat analyseren en schrijf dit bovenaan de pagina. Als de discussie afdwaalt, kunt u hiernaar terugkeren. 

Organiseer een brainstormsessie 

Breng het team samen voor een brainstormsessie. Benoem samen alle sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen. 

Schrijf alles op 

Noteer alles wat er in iedere categorie wordt opgenoemd en probeer zo volledig mogelijk te zijn.  

Meestal wordt voor een SWOT-analyse een overzicht met vier vakken gebruikt, maar u kunt natuurlijk ook gewoon voor iedere categorie een lijst maken. Kies een methode waarmee u de resultaten het makkelijkst kunt organiseren en begrijpen. 

Ideeën rangschikken 

Als u alle ideeën heeft verzameld, is het tijd om te bespreken hoe belangrijk ze zijn. Rangschik de ideeën op basis van hoeveel impact ze volgens u op uw bedrijf hebben.  

U zou alle teamleden kunnen vragen naar hun top 3 voor iedere categorie. Hier komt waarschijnlijk een bepaald patroon uit voort, waaraan u kunt zien waar u zich op moet richten. 

Als u de analyse alleen uitvoert, heeft u waarschijnlijk al genoeg kennis om te bepalen wat u in overweging moet nemen.  

Vragen die u op weg kunnen helpen met uw SWOT-analyse 

We hebben een paar vragen verzameld om u op weg te helpen met de afzonderlijke onderdelen van uw SWOT-analyse.  

Sterke punten (interne, positieve factoren) 

De sterke punten beschrijven de positieve kenmerken, tastbaar en ontastbaar, binnen uw organisatie. Dit zijn zaken waar u zelf controle over heeft. 

 • Wat doet u goed? 
 • Welke middelen staan er tot uw beschikking? Denk bijvoorbeeld aan: 
  • Positieve eigenschappen van uw medewerkers, zoals kennis, achtergrond, opleiding, referenties, netwerk, reputatie of vaardigheden. 
  • Tastbare middelen van het bedrijf, zoals kapitaal, tegoeden, bestaande klanten of verkoopkanalen, patenten of technologie. 
 • Welke voordelen heeft u ten opzichte van uw concurrenten? 
 • Bent u sterk op het gebied van onderzoek en ontwikkeling?  
 • Zijn er positieve aspecten binnen uw bedrijf die een bepaalde waarde toevoegen of u een concurrentievoordeel geven? 

Zwakke punten (interne, negatieve factoren) 

Zwakke punten zijn aspecten van uw bedrijf die uw waarde verminderen, of die u in een nadelige positie plaatsen ten opzichte van uw concurrenten. U moet deze punten verbeteren om met uw beste concurrent te kunnen concurreren. 

 • Welke factoren, waar u zelf controle over heeft, hebben een negatieve invloed op uw concurrentiepositie? 
 • Waar moet u verbeteringen doorvoeren om uw doelen te kunnen bereiken of met uw sterkste concurrent te kunnen concurreren? 
 • Wat ontbreekt er binnen uw bedrijf (is er bijvoorbeeld een gebrek aan expertise, aan vaardigheden of aan technologie)? 
 • Heeft uw bedrijf slechts beperkte middelen? 

Kansen (externe, positieve factoren) 

Kansen zijn interessante externe factoren die ervoor kunnen zorgen dat uw bedrijf succesvol is. 

 • Van welke kansen binnen uw markt of uw omgeving zou u kunnen profiteren? 
 • Heeft uw bedrijf een goede naam? 
 • Is de markt onlangs gegroeid of zijn er andere veranderingen geweest die voor nieuwe kansen hebben gezorgd? 
 • Is deze kans doorlopend, of is hij van tijdelijke aard? Met andere woorden: hoe belangrijk is uw timing? 

Bedreigingen (externe, negatieve factoren) 

Bij bedreigingen hebben we het over externe factoren waar u geen controle over heeft en die een risico vormen voor uw strategie of bedrijf. U heeft er geen controle over, maar als zich bedreigingen voordoen kan het handig zijn als u een noodplan heeft klaarliggen. 

 • Wie zijn uw bestaande of mogelijke concurrenten? 
 • Welke factoren waar u geen controle over heeft, vormen een risico voor uw bedrijf? 
 • Zijn er uitdagingen, veroorzaakt door ongunstige trends of ontwikkelingen, die uw omzet of winst zouden kunnen aantasten? 
 • Welke situaties zouden een bedreiging kunnen vormen voor uw marketingactiviteiten? 
 • Hebben leveranciers hun prijzen aanzienlijk verhoogd, of zijn er veel minder grondstoffen beschikbaar? 
 • Zijn er misschien veranderingen in consumentengedrag, de economie of overheidsmaatregelen die een negatieve invloed op uw verkoop kunnen hebben? 
 • Is er een nieuw product of een nieuwe technologie op de markt gekomen die uw producten, materieel of diensten overbodig maakt? 

Na het benoemen en rangschikken van uw SWOT-resultaten, kunt u ze gebruiken om korte- en lange termijnstrategieën voor uw bedrijf te ontwikkelen.  

Deze analyse is waardevol, omdat u aan de hand van de resultaten de positieve invloeden op uw bedrijf kunt maximaliseren en de negatieve kunt minimaliseren. 

Een SWOT-analyse kan een belangrijke rol spelen bij het bepalen van uw bedrijfsstrategie. U kunt de zaken eens vanuit een ander perspectief bekijken.  

Misschien ontdekt u een tot nog toe ongebruikte niche in uw markt, of ziet u een obstakel dat uw bedrijf in zijn groei beperkt.  

Door de sterke punten van uw bedrijf te benadrukken en de zwakke punten aan te pakken, kunt u nieuwe kansen creëren en de impact van externe bedreigingen verminderen.