Gemaakt op 16-08-2022
Bijgewerkt op 16-08-2022

Wat is een liquiditeitsbegroting?

Dat je als ondernemer en entrepreneur de financiële situatie van je bedrijf in de gaten moet houden, dat lijkt voor de hand te liggen. Helaas is de realiteit toch anders, want veel ondernemers weten niet naar op welke cijfers ze moeten letten bij hun financiën en vooral niet waarom. Om een goed beeld te krijgen van de financiële gezondheid van je bedrijf, moet je verder kijken dan het geld dat wel of niet op je bankrekening staat. Je moet een budget hebben voor zowel je bedrijfsresultaten als je liquiditeit. We vertellen je alles over het belang van een liquiditeitsbegroting en hoe je deze het beste op kunt zetten.  

Wat betekent liquiditeit?  

Liquiditeit is een woord dat je waarschijnlijk wel herkent en dat we al eerder gebruikt hebben. Het is concept dat gebruikt wordt om de mogelijk van je bedrijf om te kunnen betalen aan te duiden, dat wil zeggen je vermogen om schulden op korte termijn te betalen. Liquiditeit is een belangrijke factor die vaak in jaarrekeningen voorkomt en een beeld geeft van de financiële gezondheid van de onderneming. 

Als een bedrijf 100% kasliquiditeit heeft, betekent dit dat het bedrijf op dit moment in staat zou zijn al zijn kortlopende schulden te betalen. Om de liquiditeit van je bedrijf te berekenen, worden je vlottende activa minus je voorraden en lopende werkzaamheden, afgezet tegen je kortlopende schulden. 

Geldmiddelen en kasequivalenten – wat bedoelen we hier precies? 

De term liquiditeit verwijst naar de activa die je bedrijf kan gebruiken om salarissen te betalen en andere directe kosten waarvoor je kapitaal nodig hebt. Met andere woorden, het is geld dat niet vastligt in een vaste activa. In geldmiddelen en kasequivalenten moet je geen kortlopende beleggingen opnemen, dat wil zeggen geld dat de onderneming heeft belegd in fondsen of aandelen. 

De liquiditeitsbegroting 

Om overzicht te houden over de liquiditeit en de geldstroom van je bedrijf, is het belangrijk dat je een liquiditeitsbegroting opstelt. Je begint altijd met na te gaan hoeveel geld je hebt aan het begin van een bepaalde periode en hoeveel geld je nog verwacht dat binnen zal komen of nog uitbetaald gaat worden. Je moet dus je inkomsten en uitgaven bekijken in verhouding tot hoeveel geld je al hebt. Deze betrekkelijk eenvoudige berekening geeft je een overzicht van hoeveel geld je over hebt als de gegeven periode voorbij is 

Door een liquiditeitsbegroting op te stellen kun je een antwoord geven op hoe je liquide middelen er nu uitzien en een prognose maken van hoe ze er in de toekomst uit zullen zien. Je kunt je liquiditeitsbegroting gebruiken om je bedrijf te plannen. Het geeft je meer vertrouwen in je beslissingen omdat het voorspelt hoe toekomstige kosten en investeringen je bedrijf gaan beïnvloeden. 

Een liquiditeitsbegroting laat je zien of je genoeg geld op je rekening gaat hebben om je lopende uitgaven op tijd te betalen. Als je uitgaven gedurende bepaalde perioden groter zijn dan je inkomsten, dan kun je plannen hoe je in die perioden het hoofd boven water kunt houden. Het kan bijvoorbeeld aangewezen zijn om een rekening-courantkrediet af te sluiten, zodat je je rekeningen op tijd kunt betalen. Voor nieuwe bedrijven is dit vaak een van de belangrijkste budgetten om in het bedrijfsvoeringsproces te gebruiken, want de meeste bedrijven hebben in hun beginjaren maar beperkte middelen ter beschikking. 

In vier stappen een liquiditeitsbegroting 

Of je nu kiest voor een standaard sjabloon, een spreadsheet of gewoon zelfs iets maakt, elke keer heb je dezelfde vier stappen. In dit geval kiezen we voor een begroting per maand. Want dan kun je zien of er bepaalde seizoenen zijn die meer invloed hebben op jouw omzet. Bijna elk bedrijf heeft wel drukkere of stillere periodes in het jaar.  

  • Stap 1 – Wat is jouw beginsaldo per 1 januari? Het zal 0 zijn als je een beginnende ondernemer bent. Ben je al langer ondernemer? Dan neem je een bedrag wat per 1 januari een realistisch saldo zou zijn. 

  • Stap 2 – Ga na wat het eindsaldo is per maand. Hier inventariseer je de uitgaven en inkomsten voor die maand. Hierbij neem je btw bedragen ook mee. Om je eindsaldo te krijgen trek je de uitgaven van de inkomsten af.  

  • Stap 3 – Voor elke maand bereken je het eindsaldo. Je hebt zelf redelijk overzichtelijk wanneer je meer of minder liquide middelen hebt 

  • Stap 4 – Verbeteringen doorvoeren op de liquiditeitsplanning. Misschien zie je al wel dat er rode cijfers dreigen voor periodes of zelfs maanden. Ga na wat je daar nog aan kunt doen. Kun je eerder financiering krijgen? Kunnen bepaalde investeringen opgeschoven worden?  

Tips voor een gezonde cashflow voor jouw bedrijf 

Succesvolle MKB ondernemers houden hun cashflow goed in de gaten. Vaak door maandelijks of zelfs wekelijks hun kasstroomoverzichten na te gaan en zo precies te weten waar je misschien meer of minder uitgeeft dan verwacht. Deze cruciale cijfers vertellen je precies hoeveel er binnenkomt en hoeveel er uitgaat. Welke stappen kun je nemen om ervoor te zorgen dat ook jouw bedrijf een gezonde cashflow heeft? We hebben een aantal tips. 

Tip #1 – Houd je liquide middelen voortdurend in de gaten 

Online accountingsoftware maakt het gemakkelijk om je boekhouding bij te houden rapporten te genereren en meer. Omdat je informatie veilig in de cloud staat, kun je gemakkelijk op de hoogte blijven van je cashflow, waar je ook bent. 

Tip #2 – Probeer te besparen op de onkosten 

Richt je op terugkerende maandelijkse, driemaandelijkse of jaarlijkse uitgaven. Kun je bezuinigen op de nutsvoorzieningen, de huur of de loonkosten? Geef je geld uit aan abonnementen of diensten die je niet gebruikt of verzekeringen die je niet meer nodig hebt? Kun je opnieuw onderhandelen over de voorwaarden van uitstaande leningen of huurcontracten? 

Tip #3 - Verzilver je activa. 

Heb je apparatuur die je niet meer gebruikt of voorraad die verouderd dreigt te raken? Dan is het misschien een idee deze te verkopen en zo snel geld binnen te krijgen. Je moet alleen wel zeker weten dat je deze bedrijfsmiddelen ook weer kunt vervangen.  

Tip #4 – Zorg voor zakelijke financiering voordat je het nodig hebt. 

Zakelijke financiering is een goede bescherming tegen liquiditeitsproblemen. Je kunt misschien een kredietlijn krijgen voor een percentage van je debiteuren of inventaris als je die als onderpand gebruikt. Gelukkig is het tegenwoordig super gemakkelijk om online aan te vragen en weet je ook heel snel waar je aan toe bent.  

Tip #5 – Zorg ervoor dat je boven op de facturering zit 

Stuur facturen als het werk klaar is of de producten geleverd zijn - waarom zou je nog langer wachten? Zoek de specifieke persoon, functietitel en het adres uit waar je je facturen naartoe stuurt, zodat ze niet verdwalen in een wirwar van mensen en afdelingen. Ontwerp je facturen zo dat ze duidelijk en gemakkelijk leesbaar zijn, met aandacht voor de belangrijkste punten zoals vervaldatum, verschuldigd bedrag en betalingswijze. Zorg ervoor dat je nog minder tijd kwijt bent door facturen te e-mailen in plaats van ze op te sturen. 

Tip #6 - Stel betalingen aan je leveranciers uit 

Aan de ene kant zeggen we dat je boven op de facturatie moet zitten, aan de andere kant dat je toch een beetje moet spelen met de betaaldatum. Tenzij je een belangrijke reden hebt om eerder te betalen, ga dan na hoe laat jij je leveranciers kunt betalen zonder het risico te lopen dat je te laat betaalt of dat je relatie eronder lijdt. Zo blijft het geld op jouw rekening en niet op die van je leverancier tot het absoluut noodzakelijk is. 

Een gezonde financiële toekomst 

Een liquiditeitsprognose maken is dus belangrijk voor een gezonde financiële toekomst als ondernemer. Maar wat doe je als het onverwacht toch een keer niet goed gaat? Als toch blijkt dat je misschien net een minder kwartaal draait of dat je erachter komt dat je alsnog meer kapitaal nodig hebt? In dat geval is het goed om te weten dat je altijd zakelijke financiering kan regelen bij CapitalBox.  

Veelgestelde vragen

Wat is een liquiditeitsbegroting? 

Een liquiditeitsbegroting wordt ook wel een liquiditeitsprognose genoemd. Het helpt je om je bedrijfskapitaal te volgen. In het budget bereken je hoeveel geld er op je bankrekening staat na inkomsten en uitgaven. Hiermee zie je meteen of je altijd genoeg geld hebt om je rekeningen te betalen. 

Hoe maak je een liquiditeitsbegroting? 

Met de quick ratio liquiditeitsbegroting kun je zien of je op de korte termijn aan jouw verplichten kunt voldoen. Je neemt de voorraden niet mee in deze berekening. Deze is al volgt: 

vlottende activa + liquide middelen - vlottende passiva/voorraden 

Waarom moeten bedrijven liquiditeitsbegrotingen opstellen en bijhouden? 

Je moet over voldoende liquide middelen beschikken om aan financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Maar te veel liquide middelen opzijzetten kan belangrijke investerings- en groeimogelijkheden laten liggen. Het bepalen van liquiditeit helpt je de juiste balans te vinden, de financiële gezondheid van je bedrijf te volgen en jouw organisatie klaar te stomen voor strategische groei