Gemaakt op 08-02-2022
Bijgewerkt op 29-04-2022

Bedrijfsbegroting: Het belang, de onderdelen en de soorten

Als ondernemer is het belangrijk dat je goed zicht hebt op de financiën. Hoewel ondernemen natuurlijk om veel meer gaat dan alleen budgetteren is het ook belangrijk dat je de geldzaken op orde hebt. Een bedrijfsbegroting kan je helpen meer succes te krijgen in wat je doet, het helpt je namelijk om beter sturing te geven aan het bedrijf. Maar is een bedrijfsbegroting? Wat zijn de verschillende onderdelen bedrijfsbegroting? We bespreken het allemaal. 

Wist je dat met een goede bedrijfsbegroting, en dus een duidelijke financiële voorspelling, niet alleen meer kans maakt op succes, maar ook op krediet als jij dat nodig zou hebben?  

En de beste tijd van het jaar om te beginnen met een bedrijfsbegroting is gelijk aan het begin van het jaar. Dit geeft je een leidraad voor het hele jaar en zorgt er ook voor dat je het hele jaar een duidelijke stip of de financiële horizon hebt.  

Voordelen van het werken met een begroting 

Er zitten een paar concrete voordelen aan het werken met een begroting. Dit is een selectie van de belangrijkste voordelen: 

 • Je weet wat de financiële haalbaarheid van plannen is
  Een bedrijfsbegroting is feitelijk niet meer of minder dan het berekenen van jouw toekomstplannen. Hierdoor is het mogelijk om risico’s en zwakke plekken zichtbaar te maken. Zo weet je precies wat haalbaar is en wat niet. Zo is het mogelijk om zelf goed prioriteiten te stellen. De continuïteit van jouw onderneming komt namelijk in gevaar als je blind naar een onhaalbaar doel streeft.  

 • Je hebt meer kans op financiering  
  Het kans gebeuren dat jouw bedrijf financiering nodig heeft. Dat betekent niet dat het slecht gaat met het bedrijf, maar meer dat kunt groeien of een mogelijk ziet om te investeren. Of je nu alternatieve financiering zoekt of via een bank gaat, vaak moet je een bedrijfsbegroting presenteren als je geld wil lenen. Zo kun je laten zien wat je met het geleende geld gaat doen, waardoor de verstrekker ook zeker weet dat ze het geld met een gerust hart kunnen uitlenen. 

 • Op tijd bijsturen als het nodig is 
  Een begroting komt vaak nooit helemaal precies uit. Dat is ook zeker geen ramp. Als de daadwerkelijke cijfers anders zijn dan de begroting dan weet je exact waar je nog iets bij moet sturen. Op die manier kun je problemen al vroeg zien aankomen. Dan kan het verschil maken tussen een florerend bedrijf en een bedrijf dat in financiële problemen komt.  

 • De juiste kostprijs bepalen 
  De markt bepaald de verkoopprijzen voor diensten of producten. Als de kostprijs lager is dan de verkoopprijs maakt het bedrijf winst. Daarom is het belangrijk om de kostprijs altijd zo laag mogelijk te houden. Je bepaalt deze door de directe kosten (waaronder bijvoorbeeld inkoop), indirecte kosten en risico’s bij elkaar op te tellen.  

Welke soort begrotingen zijn er? 

Er zijn verschillende soorten begrotingen die een onderdeel vormen van de bedrijfsbegroting. Door deze vijf begrotingen te hanteren weet je precies wat de hoofdonderdelen van een bedrijfsbegroting zijn:

 • De investeringsbegroting 
  Bij een investeringsbegroting kun je zien welk geldbedrag je nodig hebt om goed te kunnen beginnen met jouw onderneming. Deze is onderverdeeld in vaste en vlottende activa. De vaste activa zijn de bedrijfsmiddelen die je langer dan een jaar gaat gebruiken binnen jouw bedrijf.  Denk aan inventaris, bedrijfsauto’s en computerapparatuur. Bij de vlottende activa hebben we het over bedrijfsmiddelen die minder dan een jaar aanwezig zijn in het bedrijf. Denk hierbij aan liquide middelen of voorraden.
   
 • De financieringsbegroting 
  De financieringsbegroting geeft aan hoe je verwacht dat je de investeringen kunt gaan financieren. Dit kan met eigen vermogen (met eigen financiering) of met vreemd vermogen (wat zakelijke financiers of banken investeren in je onderneming).  

  Zodra je dat hebt berekend heb je de solvabiliteit – dat is de verhouding van het eigen vermogen wat je inbrengt tegenover het totaal benodigde vermogen. Op dat moment weet je veel beter hoe jouw onderneming ervoor staat en of je op de lange termijn aan eventuele schulden zou kunnen voldoen. 
   
 • De exploitatiebegroting 
  Wil je weten hoe je het financieel doet? Met een exploitatiebegroting kun je duidelijk zien of je de komende drie jaar winst of verliest verwacht te maken. Het vertaalt jouw ambities naar financiële getallen. In sommige mensen wordt dit ook de resultatenbegroting genoemd. Je hebt hier duidelijk welke omzet je minimaal moet gaan halen om alle kosten te dekken en eventueel ook winst te maken.  
   
 • De liquiditeitsbegroting 
  Met liquiditeitsbegroting kun je het geld van jouw bedrijf volgen. Hoeveel zal er op jouw bankrekening staan na alle inkomsten en uitgaven. Zo weet je ook gelijk of er genoeg geld is om jouw rekeningen te kunnen betalen. Ook kun je dan gelijk zien of er bepaalde maanden misschien extra geld nodig is.  

 

Verschil tussen een statische begroting en dynamische begroting 

We geven het al eerder aan dat een begroting niet vaak altijd 100 procent kloppend is. Er kunnen natuurlijk veranderingen optreden gedurende het jaar. Maar de manier waarop je daar mee omgaat is ook anders. Er is een verschil tussen een statische en dynamische begroting.  

 • De statische begroting 
  Een statische begroting past het beste bij bedrijven wanneer deze niet wordt beïnvloed door de verandering in de externe factoren of wanneer er weinig kans is op schommelingen in de bepalende omstandigheden. Het is op deze manier gemakkelijk om voor een bepaalde periode de uitgaven en inkomsten te bepalen.
   
 • Dynamische begroting
  Een dynamische begroting is een begroting die zich aanpast wanneer er veranderingen zijn in activiteit of volume. De flexibele begroting zal zich aanpassen als de kosten die variëren met betrekking tot activiteit of volume veranderen. Er is dus geen vast totaalbedrag. Dit is op basis van de huidige werkelijke hoeveelheid output.  

 

Hoe maak je een goede bedrijfsbegroting? 

Kijk naar de toekomstige inkomsten. Dat kun je doen op basis van wat je al in de planning hebt staan, maar ook door te kijken naar wat er redelijkerwijs verwacht mag worden. Het is in dit geval gemakkelijk al je deze informatie kunt baseren op de afgelopen paar jaar. Het realistisch inschatten van de inkomsten is belangrijk en je kunt altijd beter net iets te laag zitten dan te hoog. Beweer je bijvoorbeeld in de bedrijfsbegroting dat het komende jaar meer omzet gaat opleveren? Dan moet je daar een geldige argumentatie voor hebben.  

Vervolgens ga je kijken naar de toekomstige kosten. Je gaat schatten wat je ongeveer uit moet geven om de doelstellingen te halen. Ook hier is het gemakkelijk als je een aantal jaar terug kunt. Welke kosten had je al? En welke van die kosten komen opnieuw terug. Ook hier is een realistische inschatting belangrijk. Het kan zijn dat er bepaalde jaren een aantal uitschieters waren. Hou hier rekening mee. Ook is het verstandig om rekening te houden met eventuele tegenvallers. Welke van de kosten waren vaste kosten? Welke waren variabele kosten? En welke waren eenmalige kosten? Om verrassingen te voorkomen is het overschatten van de kosten vaak beter dan het onderschatten. 

 

Hoe kan een goede bedrijfsbegroting helpen besparen? 

Je kunt zelfs geld besparen met een goede bedrijfsbegroting. Niet zozeer omdat het je gelijk meer winst op gaat leveren, maar omdat je op basis van een bedrijfsbegroting kunt gaan snijden in de kosten. Juist door de kosten zo inzichtelijk mogelijk te hebben kun je voor jouw eigen bedrijf bepalen waar je het beste kunt gaan besparen. Een goede bedrijfsbegroting is niet het enige wat je nodig hebt om effectief te kunnen besparen, maar het is wel een goed hulpmiddel bij het snijden in de kosten. 

 

De conclusie over de bedrijfsbegroting 

Met een goede planning en een duidelijke bedrijfsbegroting is het gemakkelijk een beter overzicht te krijgen van het komende jaar. Een goede bedrijfsbegroting maakt het ook gelijk mogelijk om zelf direct te zien of je ongeveer op schema loopt met de verwachtingen van het komende jaar. Mocht dat niet het geval zijn en er toch onverwachte kosten zijn of een leverancier niet op tijd betaalt, dan is het altijd nog mogelijk om tijdelijke financiering aan te vragen. Bij CapitalBox bijvoorbeeld, want hier kun je gemakkelijk en snel een zakelijke lening aanvragen. Zo weet je zeker dat je ook eventuele financiële tegenvallers snel en gemakkelijk kunt overbruggen. 

 

 

Veelgestelde vragen

Wat is een bedrijfsbegroting?

Een bedrijfsbegroting biedt een kwantitatief overzicht van de verwachte uitgaven van een toekomstige periode. Als ondernemer schat je hiermee de ontvangsten en de uitgaven over een bepaalde periode. Deze werkt samen met een aantal deelbegrotingen. 

Waar is een begroting goed voor?

Een begroting kan je helpen meer succesvol te zijn als ondernemer omdat je op deze manier heel gericht sturing kan geven aan jouw bedrijf. Vervolgens kun je ook als ondernemer zelf kijken welke uitgaven wel en niet wenselijk of belangrijk zijn. Zo is het gemakkelijker te anticiperen en eventueel snijden in de begroting waar nodig. Ook kun je gaan kijken of zakelijke kredieten misschien een uitkomst kunnen bieden. 

Wat voor soort begrotingen zijn er?

Er zijn veel verschillende soorten begrotingen, naar de heb je bijvoorbeeld ook nog de liquiditeitsbegroting, de financieringsbegroting en de investeringsbegroting. Deze begrotingen berekenen allemaal een belangrijk onderdeel van jouw bedrijfsvoering.