Algemene Voorwaarden Ferratum Referentiebetalingsprogramma

1. Terminologie

Ferratum: Ferratum Zweden AB, geregistreerd op Wennerbergsgatan 10, 112 58 Stockholm, Zweden, geregistreerd onder nummer [556695-9655] met e-mailadres [support@fb2businesslening.nl] en telefoonnummer [020-0180020].

Ferratum Group: Ferratum samen met zijn dochterbedrijven, waarbij Ferratum Oyj (geregistreerd in het handelsregister van Finland onder nummer 1950969-1, op adres Ratamestarinkatu 11 A, Helsinki, Finland) direct of indirect een van de grootste aandeelhouders is (inclusief branches en betrokken rechtspersonen).

Programma: de referentiebetaling van Ferratum voor ontvangst van een commissie als een aanbevolen bedrijf in Nederland een zakelijke lening afsluit bij Ferratum.

2. Deelname aan het programma

Om deel te kunnen nemen aan het programma moet het bedrijf dat u vertegenwoordigt een zakelijk lening hebben afgesloten bij Ferratum en het bedrijf met de zakelijke lening moet in Nederland geregistreerd zijn.

Medewerkers van Ferratum of de Ferratum Group mogen niet deelnemen aan het programma.

Door deelname aan dit programma door een Ferratum referentielink naar een willekeurige derde te versturen, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden en verklaart u dat u geen medewerker van Ferratum of de Ferratum Group bent.

3. Het programma

Ferratum kan u een unieke referentielink voor een zakelijke klant sturen. U kunt deze unieke link meerdere keren delen. De link mag alleen worden verzonden naar potentiële zakelijke klanten van Ferratum in Nederland.

Let op: het programma mag niet worden uitgerold naar consumenten (natuurlijke personen die niet handelen uit naam van hun bedrijf of beroep) en niet buiten Nederland worden aangeboden.

U ontvangt een commissie van € 300 voor elk van uw referenties die via de unieke referentielink binnen 30 dagen vanaf het moment van aanvragen een lening afsluit. Elk van uw referenten die een zakelijke lening aanvraagt en afsluit bij Ferratum binnen 30 dagen na aanmelding ontvangt eveneens € 300.

De commissie van € 300 per persoon kan uitsluitend worden gebruikt voor de afbetaling van een bestaande zakelijke lening bij Ferratum en kan niet worden ingewisseld voor contant geld of worden gestort op een bankrekening bij of buiten Ferratum. Elke verleende commissie zal automatisch worden gebruikt voor de betaling van het openstaande bedrag van de relevante zakelijk lening bij Ferratum op grond van de afbetalingsregeling. Commissie zal worden verleend nadat voldaan is aan alle voorwaarden van dit programma om de commissie te ontvangen, waarbij het bedrag van de commissie zal worden afgetrokken van de volgende afbetalingstermijn.

Als het openstaande bedrag van de zakelijke lening van u of de referent onvoldoende is om het volledige bedrag van de commissie van € 300 te ontvangen, ontvangen u en/of uw referent alleen een gedeelte van de commissie. Indien, als aan alle voorwaarden van dit programma is voldaan, u en/of uw referent geen zakelijke lening meer hebt bij Ferratum, dan heeft het bedrijf zonder zakelijke lening geen recht op de commissie.

Alle commissiebedragen zijn inclusief btw (indien van toepassing). N.B. commissie kan onderhevig zijn aan bepaalde belastingen. Ferratum is niet verantwoordelijk voor van toepassing zijnde belastingen die gelden voor de ontvangers van de commissie. Wij adviseren u derhalve aanvullend professioneel advies in te winnen met betrekking tot te betalen belasting.

De boekhouding van Ferratum is verantwoordelijk voor de berekening van alle commissiebedragen.

4. Referentielink

U kunt de unieke Ferratum referentielink zo vaak delen als u maar wilt. Maar de link mag uitsluitend worden verzonden naar potentiële zakelijke klanten van Ferratum. Let op! Het referentieprogramma van Ferratum mag niet worden uitgerold naar consumenten.

5. Beëindiging van het programma

Het programma kan op elk moment eenzijdig worden beëindigd door Ferratum zonder opgave van redenen en zonder verantwoordelijkheid voor enige schade als gevolg van de beëindiging. Voordat het programma wordt beëindigd, zal Ferratum een bericht naar alle bij hen bekende deelnemers sturen via e-mail, uiterlijk 30 dagen voor de werkelijke sluitingsdatum van het programma, tenzij wet- en regelgeving, toezichthoudende autoriteiten of andere verplichtingen een kortere periode vereisen. 
In geval van beëindiging van de programmacommissies op grond van het programma, zullen deelnemers en referenten het geld nog steeds ontvangen, als de aanvraag van een zakelijke lening door uw referentie is binnengekomen bij Ferratum vóór beëindiging van het programma en (voor of na beëindiging van het programma) aan alle andere voorwaarden is voldaan, tenzij Ferratum daartoe niet bevoegd is.

6. Wijzigingen van de algemene voorwaarden van het programma

Ferratum is bevoegd de voorwaarden van het programma, inclusief de commissiebedragen, op elk moment zonder opgaaf van reden te wijzigen zonder verantwoordelijk te zijn voor enige schade als gevolg van deze wijzigingen.

In geval van wijzigingen van het programma zullen commissies nog steeds worden uitgekeerd voor het overeengekomen bedrag onder de voorwaarden vóór wijziging, als de aanvraag van een zakelijke lening van uw referentie is binnengekomen bij Ferratum voordat de algemene voorwaarden van het programma zijn gewijzigd en (voor of na de wijzigingen van het programma) aan alle andere voorwaarden van het programma is voldaan tenzij Ferratum hiertoe niet bevoegd is.

7. Overdracht en communicatie

Ferratum mag alle rechten of plichten op grond van dit programma overdragen aan een andere partij.

Deelnemers en referenties zijn niet bevoegd rechten of verplichtingen (inclusief commissierechten) op grond van dit programma over te dragen aan een andere partij (met of zonder zakelijke lening bij Ferratum.

Wij kunnen in het Nederlands en Engels met u communiceren, ook via het internet (e-mail of anderszins).

8. Toepasselijk recht en jurisdictie

De Nederlands wet is van toepassing op dit programma en de algemene voorwaarden.

Inzake geschillen met betrekking tot dit programma en deze algemene voorwaarden is de verantwoordelijke rechtbank de rechtbank van Amsterdam.